Nieuws

Nieuws

  Rust in vrede, Gerrit Vlaminge

Afgelopen weekend hebben wij het droeve bericht ontvangen dat Opa Gerrit (Vlaming) reeds enige tijd geleden overleden is. 

Dit was een schok voor een ieder die hem kende binnen onze vereniging.

Het gebeurde wel eens vaker dat we hem een tijdje niet zagen, en dan plotseling stond hij op zaterdagochtend in de kantine ‘Hallo allemaal’! Bleek hij op vakantie te zijn geweest naar Indonesië of op familiebezoek. Gezellig met een biertje aan de bar kwamen de verhalen los over vroegere avonturen, zijn leven in Indonesië en zijn werk bij de belastingdienst. Voor iedereen een vriendelijk woord.

Het nieuwe seizoen was echter begonnen en we hadden hem nog niet gezien, noch telefonisch kunnen bereiken. Hij werd gemist.

Opa Gerrit was namelijk een trouwe bezoeker van de jeugdwedstrijden op zaterdagmiddag en was ook met enige regelmaat te vinden bij de thuiswedstrijden van het 1ste elftal op zondag.

Wij kende opa Gerrit als een vrolijke en gezellige baas, altijd in voor een praatje en een grapje. Naast zijn liefde voor voetbal hield hij ook erg van de Surinaamse keuken en kon zichtbaar genieten van een broodje kip kerrie.

Onverwacht en aangedaan nemen wij hiermee afscheid van Gerrit Vlaminge, een mooi mens is van ons heen gegaan.

Maar achter de tranen schuilt de glimlach van herinnering. 
Opa Gerrit, rust zacht…

Namens s.v. JHR wensen wij alle nabestaanden veel sterkte toe.

Rotterdam United is een vriend van Enver

8 maart 14:45  Rotterdam United is een vriend van Enver. Graag aandacht voor het volgende bericht van Enver: Maak het verschil in het leven van een kind. Ook in jouw regio wachten kinderen op een plek in een pleeggezin. Een fijne plek waar ze gezien worden en zichzelf kunnen zijn. Een plek waar ze af en toe een aantal dagen of een weekend worden opgevangen, of waar ze voor langere tijd mogen wonen. Als pleegouder kun je die fijne plek bieden en het verschil maken in het leven van een kind. Wil je meer weten over pleegzorg? Ga naar www.enver-pleegzorg.nl.

73x gelezen

Aanmeldingen nieuw Bestuurskandidaten

4 maart 18:00  Onderstaande kandidaten hebben zich aangemeld voor nieuwe bestuur : Voorzitter: Ashwin Hanoeman Secretaris: Frans J. Bremer Penningmeester: Peggy Sno

86x gelezen

Algemene leden vergadering op dinsdag 12 maart

19 februari 21:15  Beste leden van RU, Hierbij de aankondiging van de algemene leden vergadering op dinsdag 12 maart om 19:00hr. Naast de reguliere jaaragenda, zal er een nieuw bestuur gekozen worden. Kandidaten kunnen zich via email opgeven via e-mail [email protected]. Het aanmelden kan uiterlijk tot vrijdag 1 maart 2024. Maandag 4 maart worden de kandidaten voor de verkiezing op de website gepresenteerd. Namens het Algemeen Bestuur.

87x gelezen

Uitnodiging ALV 13/02/2024

5 februari 12:00  Beste leden RU, Op 16 januari j.l. is er door een van de leden een dringend verzoek gedaan tot uitschrijving van een Algemene ledenvergadering. De reden voor de aanvraag en tevens het agendapunt voor de vergadering is een motie van wantrouwen jegens het dagelijkse bestuur. Het bestuur heeft hierop (telefonisch op 17 januari en schriftelijk op 18 januari j.l.) de aanvrager aangegeven hier uiteraard gehoor aan te geven. Hierbij nodigt het dagelijks bestuur u uit voor een Algemene Leden vergadering op: Datum:     dinsdag 13 februari 2024 Tijd:       19:00 uur Locatie:     Kantine sv Rotterdam United (RFC-weg 155, 3022 EZ Rotterdam) Wij beseffen dat wij met de uitnodiging een dag verlaat zijn volgens de aangegeven termijnen in de statuten. Onze excuses hiervoor. Door verschillende redenen (ziekte, vakantie en een overlijden in privésfeer) bereikt deze uitnodiging u daarom vandaag. Bedankt voor uw geduld en begrip. Wij zien er naar uit u dinsdag 13 februari a.s. te mogen ontvangen, Namens het dagelijks bestuur, Patricia Ooms (VZ) Peggy Sno (PM) Sidris van Sauers (Sec)

113x gelezen

Nieuwsbrief Januari 2024

26 januari 11:30  NIEUWS VANUIT HET DAGELIJKS BESTUUR We hopen dat dit bericht jullie in goede gezondheid bereikt. Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden over de stand van zaken binnen de vereniging. Sinds onze aantreding als bestuur zijn we druk bezig geweest met diverse overdrachtszaken om ervoor te zorgen dat de vereniging blijft functioneren. We zijn ons bewust van het feit dat er een periode van stilte is geweest, sorry hiervoor. We willen benadrukken dat we ons voornamelijk gericht hebben op het zorgvuldig afronden van de overdracht tussen oud en nieuw bestuur en dit in een periode waar we te maken hebben gehad met de feestdagen, vakantie maar ook ziekte van personen. Met de overdracht zijn we nog steeds bezig. We hebben begrepen dat onze komst en onvoldoende zichtbaarheid van het nieuw bestuur tot onrust heeft geleid. Dit betreuren we. We willen benadrukken dat we het beste met de vereniging voor hebben, ook met raadpleging van externe personen/organisaties. Vanwege de onrust zullen we dan ook in de komende periode in gesprek gaan met een aantal leden, bewoners van de wijk en omliggende organisaties om in beeld te krijgen wat er leeft en wat voor wensen, ideeën er liggen voor de vereniging. Als je iets wilt bijdragen aan het bestuur met betrekking tot verbeteringen binnen onze club, moedigen we je aan om contact met ons op te nemen. Jouw waardevolle inbreng zal worden bekeken en overwogen, omdat we samen streven naar een gezonde en bloeiende vereniging. Daarbij laat het nieuw dagelijks bestuur zich ook ondersteunen door Sportsupport. Binnen de vereniging is als het gaat om de interne organisatie genoeg te doen om zich voor te bereiden op de toekomstige veranderingen zoals het toe werken naar een nieuw complex met maatschappelijke functie, mogelijke uitbreiding van wedstrijddagen (zaterdag en zondag), meer gebruik maken van subsidiemogelijkheden en de vereniging toegankelijker maken voor diverse groepen mensen. Het dagelijks bestuur zet zich dus vol in om Rotterdam United vitaal te houden. We kijken ernaar uit om jullie ideeën te horen en samen te werken aan een succesvolle toekomst voor onze vereniging. Contact ons via: [email protected] CONTRIBUTIE Belangrijk: Let op de contributie. Sommige leden hebben nog niet betaald. Door op tijd te betalen, help je de vereniging draaiende te houden. Helaas hebben we tot op heden gemerkt dat een aantal leden hun contributie nog niet hebben betaald. We begrijpen echter dat er momenten kunnen zijn waarop leden moeite hebben om de contributie te voldoen. In dergelijke gevallen willen we jullie aanmoedigen om openlijk met het bestuur te communiceren. Het bestuur staat altijd klaar om naar jullie zorgen te luisteren en samen te werken aan passende oplossingen. Om de administratie in goede banen te leiden, willen we benadrukken dat betalingen altijd digitaal dienen te worden gedaan. Vermeld daarbij naam, geboortedatum en je team. Helaas kunnen we geen contante betalingen accepteren. We vragen om jullie begrip voor deze digitale benadering, die helpt bij een efficiëntere verwerking en een nauwkeurige registratie van betalingen. We zullen ook een herinnering voor betaling versturen via Sportlink. Mocht je betaald hebben en toch een bericht voor verzoek tot betaling hebben ontvangen, laat het ons dan weten om verwarring te voorkomen. We willen nogmaals benoemen dat het bestuur begrip heeft voor individuele situaties en dat we altijd bereid zijn om oplossingen te bespreken. Samen zorgen we ervoor dat Rotterdam United een sterke, bloeiende verenigingsgemeenschap blijft. BLIK VOORUIT Het dagelijks bestuur van Rotterdam United heeft de afgelopen periode deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten georganiseerd door Sportsupport en KNVB, met als doel het versterken en verbeteren van onze voetbalvereniging. We willen jullie graag op de hoogte brengen van de besproken onderwerpen en hoe deze initiatieven bijdragen aan een vitale vereniging. • Minder Plasticwegwerpartikelen en Herbruikbare Bekers: Tijdens deze bijeenkomst verzorgd door Sportsupport is de nadruk gelegd op het verminderen van plasticwegwerpartikelen bij de club, dit door gebruik te maken van herbruikbare bekers. Het gebruik van herbruikbare bekers draagt niet alleen bij aan een schonere en aangenamere omgeving op ons sportcomplex, maar heeft ook positieve gevolgen voor het klimaat. • Uitbreiding Wedstrijddagen: In samenspraak met andere Rotterdamse voetbalverenigingen en onder leiding van Sportsupport is gesproken over de uitbreiding van wedstrijddagen. Deze uitbreiding is niet alleen ingegeven door de groeiende behoefte vanuit de verenigingen, maar ook door de aanmoediging van de Gemeente Rotterdam om meer Rotterdammers aan het sporten te krijgen. Rotterdam United zal actief deelnemen aan een pilottraject om dit te realiseren. Een speciale werkgroep (sportsupport, aantal clubs en KNVB) wordt opgericht om de praktische aspecten van deze uitbreiding te onderzoeken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang en betrekken jullie bij de verdere ontwikkeling van dit initiatief. Mocht je interesse hebben voor dit onderwerp laat het ons dan weten via [email protected] • Duurzaamheid en Financiën: De bijeenkomst georganiseerd door Sportsupport over duurzaamheid en financiën heeft ons geïnformeerd over mogelijkheden om als vereniging energie te besparen en subsidies en fondsen aan te vragen. Het dagelijks bestuur zal de komende periode actief gebruikmaken van deze informatie om Rotterdam United duurzamer te maken bij onder andere de realisering van ons nieuw complex. Hierbij denken we niet alleen aan het toewerken naar een nieuw complex, maar ook om sportmaterialen te vernieuwen. Ook hier zullen we met betrokken leden samen optrekken. • Meer vrouwen in de voetbal: Deze bijeenkomst is georganiseerd door de KNVB met als doel om meer vrouwen te betrekken bij voetbal- en verenigingszaken. Met diverse voetbalclubs uit het hele land is gesproken over hoe vrouwen te benaderen, hoe met hen te praten, te ondersteunen en te behouden en dit binnen alle mogelijke voetbal- en verenigingsrollen. Wil je als voetbalmoeder iets betekenen voor onze vereniging, laat het ons als bestuur dan weten: [email protected]. PARKEREN Ondanks fors verzet vanuit bewoners, ondernemers, verenigingen en onze voetbalclub heeft de gemeenteraad de uitbreiding van het betaald parkeren aangenomen. Dit betekent dat de naast gelegen parkeerterrein van Rotterdam United betaald parkeren is. Toch ook kan in de nabijheid van onze vereniging GRATIS geparkeerd worden. Met uitzondering van grote evenementen en het speelseizoen van Neptunus kan gratis geparkeerd worden aan Abraham van Stolkweg 31, 3041 JA Rotterdam. WIST JE DIT? Het dagelijks bestuur kan ondersteunen bij de aanvraag subsidie 010 sport en spel. Als lid kan je op eigen naam een aanvraag doen of in samenwerking met onze vereniging. Je kan een aanvraag doen voor een evenement bijv. een hardloopevenement, bewegen met een beperking, voetvolley toernooi of een survival challenge. Ook kan besproken worden welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van onze sportcomplex. Heb je ideeën of wensen, klop dan bij ons aan [email protected]. VOLGEND CLUBNIEUWS onder andere: • Uitkomst gesprekken door dagelijks bestuur • OPROEP ALV • Wedstrijdverslagen teams

115x gelezen

Fijne Feestdagen!

22 december 9:15  Beste leden van Rotterdam United, Namens het hele bestuur van onze bloeiende en kleurrijke voetbalvereniging wensen we jullie een schitterende kerst en een voorspoedig nieuwjaar toe! Moge deze feestdagen gevuld zijn met vitaliteit, sportiviteit en bovenal gezondheid. Terwijl we samen het afgelopen jaar achter ons laten, kijken we vol enthousiasme uit naar wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Een bijzonder hoogtepunt in 2024 staat ons te wachten: de realisatie van ons nieuwe complex. Een niet alleen sportieve, maar tevens maatschappelijke parel. Onze vereniging zal zich nog nadrukkelijker profileren als een thuisbasis waar niet alleen sportieve prestaties samensmelten met gezelligheid, maar waar ook de maatschappelijke functie een prominente rol zal spelen. Een plek waar we samen bouwen aan een sterkere community, waar verschillende achtergronden en leeftijden samenkomen en waar we als vereniging een positieve impact hebben op onze omgeving. In het komende jaar hopen we meer dan ooit te genieten van elkaars gezelschap op en naast het veld. Laten we samen werken aan een sfeer van saamhorigheid en betrokkenheid, zodat Rotterdam United blijft schitteren als een plek waar sportieve ambities, warme vriendschappen én maatschappelijke betrokkenheid hand in hand gaan. Geniet van de feestdagen, koester de momenten met dierbaren, en laten we vol energie het nieuwe jaar ingaan. Op naar een jaar vol sportieve hoogtepunten, goede gezondheid en vooral veel voetbalplezier! Met warme groeten, Bestuur Rotterdam United

97x gelezen

ALV VERGADERING 23 NOVEMBER 2023

9 november 16:30  ALV VERGADERING 23 NOVEMBER 2023 Beste Leden, Hierbij nogmaals een reminder voor de ALV vergadering op donderdag 23 November 2023. U bent van harte uitgenodigd! Aanvang: 19.30 uur. Locatie: kantine Rotterdam United Hieronder de agenda voor deze avond: 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Financiële stand van zaken 4. Verkiezing/ bekrachtiging nieuwe bestuursleden 5. Status nieuwbouw 6. Rondvraag 7. Sluiting

150x gelezen

ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 Nov om 19.00 uur.

27 oktober 15:45  Beste leden van RU, hierbij de aankondiging van de algemene leden vergadering. Belangrijkste agendapunt is de verkiezing van een nieuw bestuur. Kandidaten kunnen zich nog steeds opgeven via [email protected] AGENDA: 1. Financiële stand van zaken 2. Verkiezing/bekrachtiging nieuw bestuur. 3. Status nieuwbouw 4. Uitbreiding bouwcommissie 5. Rondvraag Met vriendelijke groet, Soerish Ponit

121x gelezen

50-jarig Rotterdam United eert leden

4 april 8:45  Zaterdag 1 april 2023 zal voor altijd een hele belangrijke dag zijn in de clubgeschiedenis van Rotterdam United. De club bestaat 50 jaar en leeft als nooit te voren. Vanwege Corona maatregelen kon het 50 jarig bestaan niet gevierd worden, maar had het vandaag wel de mogelijkheid om clubiconen alsnog te eren. De dag begon mooi. Het eerste elftal speelde thuis tegen het sterke Hermes DVS. Toen Rotterdam United na rust tegen een 0-2 achterstand aankeek, leek de wedstrijd gespeeld. Maar na het inbrengen van een extra invaller in de naam van Suleimane Seidi kantelde de wedstrijd volledig. Binnen twintig minuten brachten Suleimane Seidi 3x en Devanio Fortes Rotterdam United op een terechte 4-2 voorsprong. In blessuretijd werd het nog 4-3, maar kwam Rotterdam United niet meer in de problemen. Na de wedstrijd liep de kantine vol en was daar het officiële gedeelte. Allereerst werden de vrijwilligers Iwan Hooghoud, Tommy Mendeszoon, Vincent Satimin, Rachid Anzagh en Balraam Lala bedankt voor hun vele jaren trouwe dienst voor onze prachtige vereniging. Zij kregen uit handen van Simon Kalika een mooie bos bloemen, Merci chocolade, het wedstrijdshirt van Rotterdam United en een unieke Paasei in de clubkleuren uitgereikt. In deel twee werden er nog een aantal clubiconen geëerd door de KNVB. Namens de KNVB was Ed Goverde aanwezig en hij reikte Eugene Benita, Ashwin Hanoeman, Suradj Kalika en Soeridj Ponit de zilveren speld uit. Jinny Gayadien ontving als voorzitter de gouden speld. Geheel onverwacht werd ook Simon Kalika geëerd. Onder toeziend oog van zijn gehele familie en kleinkinderen (zij waren wel op de hoogte) kreeg ook hij de zilveren speld uitgereikt. Vervolgens was het de beurt aan Jimmy Lachman. Meer dan 30 jaar zet hij zich al in voor Rotterdam United. Als Wedstrijdsecretaris en als bestuurder was hij een van de belangrijkste gezichten van de club. Rotterdam United is dan ook super trots met de onderscheiding die hij kreeg namelijk lid van verdienste van de KNVB. Een titel die hij ook absoluut verdiend. Tot slot werd Donny Scharloo nog in het zonnetje gezet. Hij is nu 10 maanden bij de club, nadat zijn club Leonidas ongelukkig ophield te bestaan. Sinds zijn komst bij Rotterdam United is er zoveel positieve energie vrijgekomen binnen club, waardoor iedereen super gemotiveerd is geraakt om nog een stapje extra te zetten.

519x gelezen

Voetbaldagen bij Rotterdam United!

4 april 8:45  Ben jij een topspeler? Doe dan mee aan de open voetbaldagen! Wil jij graag op hoofdklasse of divisie niveau spelen? Geef je dan op voor de voetbal opendagen bij Rotterdam United. Onze open dagen zijn op diverse zondagen. Start zondag 16 april. Wil jij meedoen? Stuur dan een whatsapp bericht met je naam en geboortedatum, dan hoor jij van ons wanneer jij mee kan trainen. 06-52476633 of 06-41299326 Rotterdam United RAFE voetbalvereniging uit westmeer »

412x gelezen

Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!