Aan - en Afmelden

Aan - en Afmelden

Inschrijven

Download hier uw inschrijformulier.

Lever alle benodigdheden in bij het secretariaat van SV Rotterdam United

Let op: Voor aanmeldingen van minderjarigen leden dienen de ouders mee te komen, zo niet, wordt de inschrijving niet in behandeling genomen.

 

Wat hebben wij nodig om de inschrijving in behandeling te nemen: 

 • Volledig ingevuld inschrijfformulier
 • Eventueel volledig ingevuld machtiging voor automatische incasso
 • Een pasfoto
 • Uittreksel van het bevolkingsregister of een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs waaruit zowel de voor- als achternaam blijkt.
 • Inschrijfgeld à € 20,00
 • Indien een inschrijving na 1 september plaatsvindt dient direct de volledige contributie per kas te worden voldaan.

 

Automatische verlenging van het lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 16 juni tot en met 15 juni. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

 

Opzeggen 

 • Het lidmaatschap dient vóór het einde van het seizoen te worden opgezegd. 
  Opzegging dient voor 15 Juni te gebeuren.
 • Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Een mondelinge opzegging wordt niet geaccepteerd!
 • Stuur uw afmelding aan: [email protected]
 • Bij tussentijds opzeggen eindigt het lidmaatschap bij het verstrijken van het verenigingsjaar waarin werd opgezegd. De contributie is verschuldigd over het gehele verenigingsjaar. Restitutie van contributie wordt niet verleend. 
 • Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de adres- en/of telefoongegevens. Wijzigingen kunnen doorgegeven met behulp van het adreswijzigingsformulier (ook verkrijgbaar op het secretariaat). Lever het formulier in bij de secretariaat of stuur het per email aan [email protected]

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!